ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques

Estudis i conferències

Agenda

Recursos

Pregàries no contestades

Lectura Bíblica: Joan 16:16-24 Exposició Bíblica: A càrrec de Rubèn Galcerà Vídeo en català   Àudio en català
Entrar "Pregàries no contestades"

Irreprensibles per a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist

Lectura Bíblica: 1 Tessalonicencs 5 Exposició Bíblica: A càrrec de Francisco Mira Vídeo en català   Àudio en català
Entrar "Irreprensibles per a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist"

Una esperanza con fundamento

Lectura Bíblica: 1 Tesalonicenses 4 Exposición Bíblica: A cargo de Pau Martínez Vídeo en castellano   Audio en castellano
Entrar "Una esperanza con fundamento"