ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques

Estudis i conferències

Agenda

Recursos

La passió per l’Evangeli

Lectura Bíblica: 1 Tessalonicencs 1 Exposició Bíblica: A càrrec d'Ismael López Vídeo en català   Àudio en català
Entrar "La passió per l’Evangeli"

Reinado de Ezequías

Lectura Bíblica: 2 Reyes 18:1-8 Exposición Bíblica: A cargo de Juan Carlos Dueñas Vídeo en castellano   Audio en castellano
Entrar "Reinado de Ezequías"

Culte de Baptismes

Lectura Bíblica: Mateu 7:24-29 Exposició Bíblica: A càrrec de Jordi Ferron Vídeo en català   Àudio en català
Entrar "Culte de Baptismes"