ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques
Conferències
Agenda
Recursos
El ADN del cristiano: Amar, servir y sufrir
Lectura Bíblica: 1ª Pedro 4 Exposición Bíblica: A cargo de Pau Martínez
Entrar "El ADN del cristiano: Amar, servir y sufrir"
Camino de Jericó
Lectura Bíblica: Lucas 10:25-37 Exposición Bíblica: A cargo de Josep Araguás
Entrar "Camino de Jericó"
Créixer vivint en el bé i en la veritat
Lectura Bíblica: 1 Pere 3 Exposició Bíblica: A carrec Francisco Mira
Entrar "Créixer vivint en el bé i en la veritat"