ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques
Conferències
Agenda
Recursos
Jo sé que el meu redemptor viu
Lectura Bíblica: Lluc 2:21-38 Exposició Bíblica: A càrrec de Jordi Ferrón
Entrar "Jo sé que el meu redemptor viu"
Nacimiento de Jesús
Lectura Bíblica: Lucas 2:1-20 Exposición Bíblica: A cargo de Pedro Sanjaime
Entrar "Nacimiento de Jesús"
El llamado de Dios
Lectura Bíblica: Jeremías 29:1-23 Exposición Bíblica: A cargo de Andrés Reid
Entrar "El llamado de Dios"