ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques
Conferències
Agenda
Recursos

Vine i coneix-nos!

El servent del Senyor és la nostra seguretat / El siervo del Señor es nuestra seguridad
Lectura Bíblica: Isaïes 52:13-53:12 Exposició Bíblica: A càrrec de Francisco Mira Versió en vídeo (català) Versión en vídeo (castellano) Versió en àudio (català) Versión en...
Entrar "El servent del Senyor és la nostra seguretat / El siervo del Señor es nuestra seguridad"
El juicio de Jesús
Lectura Bíblica: Marcos 14:53-65 y 15:1-20 Exposición Bíblica: A cargo de Juan Carlos Dueñas Versión en vídeo Versión en audio
Entrar "El juicio de Jesús"
La transfiguración
Lectura Bíblica:Marcos 9:2-13Exposición Bíblica:A cargo de Josep Araguàs Versión en vídeo Versión en audio
Entrar "La transfiguración"