ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques
Conferències
Agenda
Recursos
Créixer vivint en el bé i en la veritat
Lectura Bíblica: 1 Pere 3 Exposició Bíblica: A carrec Francisco Mira
Entrar "Créixer vivint en el bé i en la veritat"
Necesitamos crecer
Lectura Bíblica: 1 Pedro 2:3-25 Exposición Bíblica: A cargo de Francisco Mira
Entrar "Necesitamos crecer"
Destinats a una esperança viva
Lectura Bíblica: 1 Pere 1:1-5 Exposició Bíblica: A carrec Jaume Llenas
Entrar "Destinats a una esperança viva"