ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques
Conferències
Agenda
Recursos
Cinc àrees de santificació
Lectura Bíblica: Colosenses 3:18-4:6 Exposición Bíblica: A cargo de Francisco Mira Vídeo en castellano   Audio en castellano Àudio en català
Entrar "Cinc àrees de santificació"
La maduresa en Crist
Lectura Bíblica: Colossencs 3:5-17 Exposició Bíblica: A càrrec de Francisco Mira Vídeo en català   Àudio en català Audio en castellano
Entrar "La maduresa en Crist"

Cicle de Conferències 2020