ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques

Conferències

Agenda

Recursos

Home i dona en el veritable culte al Senyor

Lectura Bíblica: 1 Timoteu 2 Exposició Bíblica: A càrrec de Francisco Mira Vídeo en català   Àudio en català Audio en castellano
Entrar "Home i dona en el veritable culte al Senyor"

Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero

Lectura Bíblica: 1 Timoteo 1 Exposición Bíblica: A cargo de Juan Carlos Dueñas Vídeo en castellano   Audio en castellano Àudio en català
Entrar "Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero"

Plenament victoriosos en Déu

Lectura Bíblica: Salms 3 i 4 Exposició Bíblica: A càrrec de Josep Araguàs Vídeo en català   Àudio en català Audio en castellano
Entrar "Plenament victoriosos en Déu"