Grups d’Estudi Bíblic

Creiem que la Bíblia és la Paraula de Déu i volem conèixer Déu en profunditat. Tenim diversos grups que es troben per estudiar junts la Bíblia a les cases que ens acullen. Uns altres grups ens trobem al mateix local de l’església. Tant si vols formar part d’un d’aquest grups per cases, com si vols venir als que fem a l’església, estàs convidat/da. Cada dimecres a les 20.30h i els diumenges a les 18h.

Més informació a: info@eebg.cat