ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE GRÀCIA

Prediquem l’Evangeli de Jesucrist

Prèdiques

Estudis i conferències

Agenda

Recursos

Junts glorifiquem Déu

Romans 14:1-15:6 - Missatge de Marga Pellicer - Vídeo en català   - Àudio en català
Entrar "Junts glorifiquem Déu"

Ciutadans per a un món nou

Romans 13 - Missatge de Josep Araguàs - Vídeo en català   - Àudio en català
Entrar "Ciutadans per a un món nou"

Lloança