Grup de Famílies

Aquest grup el formem totes les famílies amb fills o sense que volem compartir els nostres dubtes, preocupacions, il·lusions i reptes amb altres famílies.
Ens trobem cada tres mesos per tractar temes d’actualitat relacionats amb la família, relacions familiars, educació en els valors, fills adolescents, etc. des d’una perspectiva bíblica. Tenim dues activitats consolidades, una sortida a la neu per gaudir de la natura i un sopar romàntic al mes d’abril enfocat a les parelles.

Més informació a: families@eebg.cat