Obra Social

Som sensibles davant les necessitats i, seguint l’exemple de Jesús, volem ajudar aquells qui més ho necessiten. En coordinació amb la treballadora social del Districte de Gràcia, ajudem famílies del barri i famílies de l’església. L’amor de Déu ens mou a ser solidaris amb els que tenim al voltant, com diferents entitats d’ajuda social, residències infantils, hospital evangèlic… i amb les peticions d’ajuda més urgents que ens arriben d’arreu del món per causa de catàstrofes naturals o d’altra mena. Disposem d’un rober que anem renovant amb les aportacions de l’església i també d’un espai solidari que cada diumenge ofereix cafè i pastes per recollir donacions destinades a projectes concrets.

Més informació a: social@eebg.cat