(Català) L’obra mestra de Déu – (Castellano) La obra maestra de Dios

Lectura Bíblica:
Efesis 3:1-12
Exposició Bíblica:
A càrrec de Jordi Ferron

Versió en vídeo (català)

Versión en vídeo (castellano)

Versió en àudio (català)

Versión en audio (castellano)