(Català) L’obra mestra de Déu – (Castellano) La obra maestra de Dios