El ministeri apostòlic, model per a la selecció de pastors