Dues maneres de viure: confiar en l’home o confiar en Déu?