(Català) La nova humanitat – (Castellano) La nueva humanidad

Lectura Bíblica:
Efesis 2
Exposició Bíblica:
A càrrec de Josep Araguàs

Versió en vídeo (català)

Versión en vídeo (castellano)

Versió en àudio (català)

Versión en audio (castellano)