(Català) Viure i créixer com és digne de Crist – (Castellano) Vivir y crecer como es digno de Cristo

Lectura Bíblica:
Efesis 4:1-16
Exposició Bíblica:
A càrrec de Francisco Mira

Versió en vídeo (català)

Versión en vídeo (castellano)

Versió en àudio (català)

Versión en audio (castellano)