Des de sempre i per sempre, Israel en el cor de Déu