Una relació marcada pel reconeixement i la gratitud