(Català) Què ens mou a actuar? – (Castellano) ¿Qué nos mueve a actuar?