(Català) Sèrie personatges bíblics: Dèbora – (Castellano) Serie personajes bíblicos: Débora

(Català) Sèrie personatges bíblics: Dèbora – (Castellano) Serie personajes bíblicos: Débora

Lectura Bíblica:
Jutges 4:1-10
Exposició Bíblica:
A càrrec de Francisco Mira

Versió en àudio (català)

Versión en audio (castellano)