(Català) Jacob, pare d’Israel / (Castellano) Jacob, padre de Israel