(Català) El servent del Senyor és la nostra seguretat / (Castellano) El siervo del Señor es nuestra seguridad