(Català) Els reptes de la fe – (Castellano) Los retos de la fe

Lectura Bíblica:
Mateu 14:22-33
Exposició Bíblica:
A càrrec de Ruben Galcerà

Versió en vídeo (català)

Versión en vídeo (castellano)

Versió en àudio (català)

Versión en audio (castellano)