(Català) Comptats, pesats, dividits i salvats – (Castellano) Contados, pesados, divididos y salvados

Lectura Bíblica:
Daniel 5
Exposició Bíblica:
A càrrec de Jordi Ferron

Versió en vídeo (català)

Versión en vídeo (castellano)

Versió en àudio (català)

Versión en audio (castellano)