(Català) Animats en els camins del Senyor – (Castellano) Animados en los caminos del Senyor

Lectura Bíblica:
2n Cròniques 17
Exposició Bíblica:
A càrrec de Francisco Mira

Versió en àudio (català)

Versión en audio (castellano)