IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE GRACIA
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE GRACIA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Predicamos el Evangelio de Jesucristo

Predicaciones
Conferencias
Agenda
Recursos
Destinats a una esperança viva
Lectura Bíblica: 1 Pere 1:1-5 Exposició Bíblica: A carrec Jaume Llenas
Entrar "Destinats a una esperança viva"
¿Tú dónde estás?
Lectura Bíblica: 1 Juan 3 Exposición Bíblica: A cargo de Jonatán Mega
Entrar "¿Tú dónde estás?"
Prop de la creu de Jesús
Lectura Bíblica: Joan 19:25-30. Exposició Bíblica: A carrec Rubén Galcerá
Entrar "Prop de la creu de Jesús"